Commissie 2019-04-11T09:16:35+02:00

Commissie Kom nei Wommels

In 2002 hebben een aantal mensen het initiatief genomen om Wommels meer op de kaart te zetten en meer te doen met het prachtige groene centrum.
Sinds de Licento in de de jaren 80 werd het stil in Wommels. Er gebeurde volgens de initiatiefnemers te weinig op het gebied van het promoten van het dorp , haar bedrijven , de sport, cultuur en ferdivedaasje (is ontspanning). Sport waar een breed publiek van kan genieten beperkte zich bij wijze van spreken tot de jaarlijkse freulepartij en de ringrijderij van de Donia’s. Voor het overige speelt cultuur, sport en ferdivedaasje zich voornamelijk binnenshuis af.

Wommels bezit een wonderschoon centrum waar eigenlijk niet veel meer mee gebeurde dan daar eenmaal per jaar de dorpsfeesten met bijbehorende kermis te houden.

Om na te denken over nieuwe activiteiten en meer gebruik te maken van de beschikbare openbare ruimte hebben de initiatiefnemers de commissie Kom Nei Wommels opgericht.

Deze commissie stelt zich ten doel om door middel van sport, cultuur en ontspanning meer invulling te geven aan de beschikbare publieksruimte. Een ander doel is om meer publiek uit de regio naar Wommels te krijgen en daarnaast Wommels met zijn middenstand, bedrijvigheid en verenigingsleven duidelijker te profileren.

Uiteraard wil de commissie geen concurrent zijn van de vereniging van Dorpsfeesten en net zomin op de stoel van Dorpsbelang gaan zitten. Haar ultieme doel is: Meer en gevarieerder gebruik te maken van de Terp en daarbij tevens ruimte en gelegenheid aan de diverse verenigingen en ondernemers in en rond het dorp te geven om aan de activiteiten van de commissie deel te nemen.

Kom Nei Wommels bestaat de laatste jaren uit een vaste kern van zeven commissieleden die elk op hun terrein en met hun eigen kwaliteiten inbreng in de activiteiten hebben. Uiteraard staan de commissieleden open voor suggesties en adviezen van u als publiek. Zij stellen het zeer op prijs dat u zoveel mogelijk wilt  reageren via het contactformulier.

Contactformulier