Wommels Beweegt

Stichting ‘Kom nei Wommels’ zet zich in voor het projectplan “Wommels Beweegt”. Een projectplan die wil voorzien in sport- en beweegfaciliteiten die vrij toegankelijk en rolstoelvriendelijk zijn voor alle lagen van de gemeenschap.

Met als missie “Ontmoeten, bewegen, verbinden” willen wij bewerkstelligen dat mensen door sport en beweging een gezondere leefstijl hanteren en dat, door een sportieve ontmoetingsplek te realiseren, verbinding ontstaat tussen diverse doelgroepen wat de leefbaarheid van het dorp Wommels e.o. bevorderd.

Door diverse sportfaciliteiten aan te bieden die geschikt zijn voor iedereen van jong tot oud, proberen wij mensen samen te brengen waardoor deze verbinding kan ontstaan. Young meets old, old meets young. We gaan een kaatsmuur, een multifunctionele sportkooi en een jeu de boulesbaan realiseren. In ons bijgaande projectplan wordt nader uitgelegd hoe we dit voor ons zien.

In ons bijgaande projectplan wordt nader uitgelegd hoe we dit voor ons zien.