Commissie Kom nei Wommels

 

Met als doel het bevorderen van de vitaliteit en het versterken van de sociale structuur van het dorp Wommels, organiseert de stichting ‘Kom nei Wommels’ een jaarlijks terugkerend evenement in het dorp Wommels op en rondom de Terp.

Op deze locatie wordt een podium wordt geboden aan organisaties en verenigingen in Wommels om hun activiteiten onder aandacht te brengen. Sport en bewegen is daarbij een bindmiddel. Het aanbod van activiteiten is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en is recreatief van aard. Participeren kan als aanbieder, vrijwilliger, deelnemer of supporter. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Kom Nei Wommels bestaat de laatste jaren uit een vaste kern van zeven bestuursleden die elk op hun terrein en met hun eigen kwaliteiten inbreng in de activiteiten hebben. Uiteraard staan de bestuursleden open voor suggesties en

Contactformulier